Хуульчдын мэргэжлийн шалгалтын тов зарлагдлааХууль зүйн сэдэвт шилдэг өгүүлэл шалгаруулах уралдаан зарлагдлааПРОКУРОРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙГ (04.18) ӨРГӨН МЭДҮҮЛЛЭЭПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ БОЛОН ХЭРЭГТ ХАМААРАЛТАЙ ЭТГЭЭД, ПРОКУРОР ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААНЫ АСУУДЛААР ЯВУУЛСАН СУДАЛГААНЫ ДҮН ГАРЛАА.УЕПГ-ЫН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН СУРГАГЧ БАГШ, ХУУЛЬ ЗҮЙН УХААНЫ ДОКТОР Б.ӨНӨРМАА,УЕПГ-ЫН ГАДААД ХАРИЛЦАА ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Г.ГАНЗОРИГ НАР ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЧИГ ҮҮРЭГ БҮХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНЭЭР СОНГОГДЛООУЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЛАА"ПРОКУРОРЫН МЭДЭЭЛЭЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ MNB 2-Р СУВГААР САР БҮРИЙН СҮҮЛИЙН ДОЛОО ХОНОГИЙН ДАВАА ГАРАГТ 21:20 МИНУТААС ГАРЧ БАЙНА. НЭВТРҮҮЛГЭЭР ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН САРД ХИЙСЭН ОНЦЛОХ АЖИЛ, ҮЙЛ ЯВДАЛ, ЯРИЛЦЛАГУУДААС ХҮРГЭЖ БАЙГАА БОЛНО.МУ-ЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 09-НЫ ӨДРИЙН А/23 ТУШААЛААР БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАЛАА

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7173

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6064

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  2082 /Шалгалт, судалгаа, танилцсан/

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2116

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  592

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  345

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА