Т.АМАРЗАЯА: ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛЫГ 206 ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРЭГТ ОНОГДУУЛЖ БОЛОХООР ХУУЛЬЧИЛСАН
ХОЛБООС