ТОРГОХ ШИЙТГЭЛ ХҮЛЭЭСЭН ЖОЛООЧДЫН 22.6 ХУВЬ НЬ ӨРШӨӨЛД ХАМРАГДЖЭЭ 
ХОЛБООС