Г.ЛХАГВАСҮРЭН: УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ БАЙДЛААР МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТ 420 ХҮН ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭСЭН
ХОЛБООС