Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Соёл, урлаг, спорт
НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН ПРОКУРОР, АЖИЛТНУУД СПОРТЫН 7 ТӨРЛӨӨР ӨРСӨЛДЖЭЭ

Нийслэлийн Прокурорын газрын 2018 оны 1 дүгээр улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу прокурор ажилтнуудын цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, эрүүл оршихуйг төлөвшүүлэх, нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Ерөнхий прокурорын баталсан удирдамжийн дагуу ажлын бус цагаар спортын 7 төрөл буюу шатар, даам, ширээний теннис, дартс, биллярд, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг гэсэн төрлүүдээр тэмцээн зохион байгуулагдаж төрөл тус бүрийн аваргыг тодруулсан байна. Тэмцээнд Нийслэлийн прокурорын газрын нийт прокурор, ажилтнууд 6 багт хуваагдаж өрсөлдсөнөөс бага онооны нийлбэрээр тэргүүн байрыг Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтэс, дэд байрыг Тамгын хэлтэс тус тус эзэлжээ. Цаашид энэхүү тэмцээний төрлийг нэмэгдүүлж нийт прокурор, ажилтнуудыг бүрэн хамруулах, хагас жил тутам зохион явуулах саналыг Нийслэлийн Ерөнхий прокурорт уламжлахаар тус прокурорын газрын биеийн тамир спортын зөвлөлөөс шийдвэрлэсэн байна.

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН ПРОКУРОР, АЖИЛТНУУД СПОРТЫН 7 ТӨРЛӨӨР ӨРСӨЛДЖЭЭ
НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН ПРОКУРОР, АЖИЛТНУУД СПОРТЫН 7 ТӨРЛӨӨР ӨРСӨЛДЖЭЭ
Санал асуулга