Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Сургалт, судалгаа
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГААР БАТЛАГДСАН ЖУРАМ, ДҮРЭМ, ЗАГВАРУУДААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улсын ерөнхий прокурорын газрын 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2/493 дугаартай " Мэдээлэл өгч, ажлын чиглэл хүргүүлэх”  тухай албан бичгийн дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 07,08,09,10,11,12 дугаар зарлигаар батлагдсан журам, дүрэм, загваруудаар дотооддоо сургалт зохион байгууллаа.
Тус сургалтыг Аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор Н.Ганбаатар "Прокурорын ёс зүйн дүрэм”, "Прокурорын ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”, "Прокурорын сахилгын дүрэм”, Аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч Н.Бат-Эрдэнэ "Прокурорын мэргэжлийн дүрэм”, "Прокурорын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам” сэдвээр, тамгын хэлтсийн дарга Э.Баянзул "Прокурорын тангараг өргөх ёслолын журам”, "Прокурорын зэрэг дэв тогтоох, олгох журам” сэдвээр тус тус хичээл сургалтыг бэлтгэж нийт прокурор, туслах ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.

 

Санал асуулга
Веб статистик
2017.12.01-ний өдрөөс хойш
Өнөөдөр
228
Өчигдөр
299
7 хоногт
1851
Сүүлийн сард
8209
Сүүлийн жилд
84642
Нийт хандалт
187797