Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Сургалт, судалгаа
“ПРОКУРОРЫН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА” СЭДВЭЭР НИЙСЛЭЛ, ТЭЭВЭР, ДҮҮРГИЙН ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ, АРХИВЧ НАРЫГ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛЖ, СЕРТИФИКАТ ОЛГОЛОО

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Удирдлагын академитай хамтран  энэ сарын 12-14-ны хооронд"Прокурорын бие даасан байдлын удирдлага” сэдвээр нийслэл, тээвэр, дүүргийн Тамгын хэлтсийн дарга, бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч нийт 34 ажилтныг сургалтанд хамруулж, сертификат олголоо.  Сургалтын хүрээнд  "Бодлогын энтерпренер буюу инноваци”, Төрийн байгууллагын стратегийн төлөвлөлт хийх арга зүй”, "Байгууллагын удирдлагын системийн шинжилгээ”, "Прокурорын байгууллагын бие даасан байдал”, "Үндсэн хуулийн суурь зарчим ба прокурор”, "Байгууллагын хөгжил төлөвлөлт”, "Хуульчийн ёс зүй ба тамгын газрын үүрэг”, "Хөдөлмөр зохион байгуулалт-байгууллагын дотоод менемент”, "Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрх”, "Захиргааны ерөнхий хуулийг хэрэгжүүлэхэд Прокурорын байгууллагын үүрэг оролцоо”, "Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ”, "Байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системд шинжилгээ хийх нь” зэрэг сэдвүүдээр нийт 32 цагийн сургалтыг Удирдлагын академийн эрдэмтэн багш нар явуулсан байна.

“ПРОКУРОРЫН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА” СЭДВЭЭР  НИЙСЛЭЛ, ТЭЭВЭР, ДҮҮРГИЙН ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ, АРХИВЧ НАРЫГ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛЖ, СЕРТИФИКАТ ОЛГОЛОО
“ПРОКУРОРЫН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА” СЭДВЭЭР  НИЙСЛЭЛ, ТЭЭВЭР, ДҮҮРГИЙН ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ, АРХИВЧ НАРЫГ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛЖ, СЕРТИФИКАТ ОЛГОЛОО
“ПРОКУРОРЫН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА” СЭДВЭЭР  НИЙСЛЭЛ, ТЭЭВЭР, ДҮҮРГИЙН ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ, АРХИВЧ НАРЫГ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛЖ, СЕРТИФИКАТ ОЛГОЛОО
“ПРОКУРОРЫН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА” СЭДВЭЭР  НИЙСЛЭЛ, ТЭЭВЭР, ДҮҮРГИЙН ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ, АРХИВЧ НАРЫГ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛЖ, СЕРТИФИКАТ ОЛГОЛОО
“ПРОКУРОРЫН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА” СЭДВЭЭР  НИЙСЛЭЛ, ТЭЭВЭР, ДҮҮРГИЙН ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ, АРХИВЧ НАРЫГ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛЖ, СЕРТИФИКАТ ОЛГОЛОО
Санал асуулга
Веб статистик
2017.12.01-ний өдрөөс хойш
Өнөөдөр
85
Өчигдөр
322
7 хоногт
1831
Сүүлийн сард
8156
Сүүлийн жилд
82501
Нийт хандалт
188840