Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Сургалт, судалгаа
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтэс, Сургалт, судалгааны төвтэй хамтран Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих хяналт хариуцсан прокуроруудад 2 өдрийн сургалт зохион байгуулж байна. Сургалтанд Нийслэл, Тээвэр, Дүүрэг, Төв аймгийн прокурорын газрын прокурорууд хамрагдаж байгаа бөгөөд сургалтын эхний өдөр   “Зөрчлийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, Зөрчилд оногдуулах шийтгэл, албадлагын арга хэмжээ, Зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт, анхаарах асуудал, Эрүүгийн болон захиргааны хэргийн шүүхээр зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд прокурор оролцоход анхаарах асуудал, Зөрчил шалгах тодорхой ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт, анхаарах асуудал” сэдвээр сургалт орно. Харин маргааш / 04.17 / сургалтын хуваарийн дагуу Цагдаагийн Ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар, Онцгой байдлын Ерөнхий газар, Гадаадын иргэн, харъяатын газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын эрх бүхий албан тушаалтнууд сургалтанд хамрагдаж буй прокуроруудад байгууллага тус бүрийнхээ онцлог, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгч, харилцан ярилцах юм байна.     

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
Санал асуулга
Веб статистик
2017.12.01-ний өдрөөс хойш
Өнөөдөр
76
Өчигдөр
322
7 хоногт
1822
Сүүлийн сард
8147
Сүүлийн жилд
82492
Нийт хандалт
188831