Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
ОЮУТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын прокурорын газраас гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх ажлын хүрээнд 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Монголын улс төр, бизнесийн академийн Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь салбарын оюутнуудад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг прокурорын байгууллагыг сурталчлах, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн зохицуулах харилцаа түүний үр дагаврыг иргэдэд таниулах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион байгууллаа.

Сургалтанд Тосонцэнгэл сум дахь Монголын улс төр, бизнесийн академийн 20 гаруй оюутнууд хамрагдаж, оюутнуудын сонирхсон асуултанд хариулж, харилцан ярилцлага хэлбэрээр сургалтыг явууллаа. Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын прокурорын газраас мэдээлэв.

   

 

 

 

 

Санал асуулга