Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Нэвтрүүлэг
"ПРОКУРОРЫН МЭДЭЭЛЭЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ - ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2018 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ, 2019 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТЫН ТАЛААР

Прокурорын байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн “Нийгэмд шударга ёсыг тогтоон бэхжүүлэхэд прокурорын манлайллын жил” болгох зорилтыг  хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил, арга хэмжээг төлөвлөн ажиллаж байна.

Санал асуулга