Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
ПРОКУРОРЫН МЭДЭЭЛЭЛ НЭВТРҮҮЛЭГ
"ПРОКУРОРЫН МЭДЭЭЛЭЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ - ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ПРОКУРОРЫН ХЯНАЛТ

Прокурорын байгууллага шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд тавих хяналтын чиглэлээр 2019 онд:

-Эрүүгийн хуульд тусгагдсан нийтэд тустай ажил хийлгэх ял, албадлагын арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй байгаад дүгнэлт хийж, дээрх ял, албадлагын арга хэмжээний хэрэгжилтэнд тавих хяналтын үр дүнг дээшлүүлэх;

-зөрчлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд тавих хяналтыг нэг мөр хэрэгжүүлж, шүүхээс гарсан шийдвэрийг тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй тохиолдолд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь албадан гүйцэтгүүлэхээр шүүхэд хандсан эсэхэд тавих хяналтыг тогтмолжуулах;

-шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас хоригдлыг нийгэмшүүлэх, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлүүлэх чиглэлээр хийж буй ажилд тавих хяналтын үр нөлөөг нэмэгдүүлэх зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. 

 

Санал асуулга
Веб статистик
2017.12.01-ний өдрөөс хойш
Өнөөдөр
125
Өчигдөр
185
7 хоногт
1457
Сүүлийн сард
4231
Сүүлийн жилд
79972
Нийт хандалт
172595