Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Иргэн танд - Мэдээ мэдээлэл
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХУРААГДСАН ЭД МӨРИЙН БАРИМТЫН ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫН БАЙДЛЫГ ШАЛГАЖЭЭ

Нийслэлийн прокурорын газраас Улсын Ерөнхий прокурорын 2017 оны А/80 дугаар тушаалаар батлагдсан "Эрүүгийн хэрэгт хөрөнгө, орлого, барьцааны мөнгө, эд мөрийн баримт, эд зүйлийг хураан авах, бэхжүүлэх, хүлээн авах, хадгалах, хамгаалах, шилжүүлэх, шийдвэрлэх журмын хэрэгжилт”-ийг Цагдаагийн Ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах албанд шалгажээ.

Тус алба нь журамд заасны дагуу хураан авсан эд мөрийн баримтыг нэр төрөл, онцлогийг нь харгалзан аюулгүй байдал хангагдсан зориулалтын өрөөнд болон хадгалалтын тусгай горим, нөхцөл шаардлагыг хангасан газарт хадгалж байсан байна.

Дээрх шалгалтын явцад Нийслэлийн ерөнхий прокурорын үүрэг гүйцэтгэгчийн тушаалаар хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж, удаан хугацааны туршид хадгалагдаж буй эд зүйл, эд мөрийн баримтыг холбогдох бүртгэл, судалгаатай тулгалт хийн, ажлын хэсгийн хуралдаанаар хэлэлцэж, шийдвэрлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Санал асуулга
Веб статистик
2017.12.01-ний өдрөөс хойш
Өнөөдөр
110
Өчигдөр
185
7 хоногт
1442
Сүүлийн сард
4216
Сүүлийн жилд
79957
Нийт хандалт
172580