Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Прокурор танд - Дотоод үйл явдлын мэдээлэл
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

Баянгол дүүргийн прокурорын газраас Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг таниулах, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан зорилгоор Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын байцаагч нарт сургалт зохион байгуулсан байна.

Сургалтаар авлигын шинж, авлига, бэлэг, хандивын тухай ойлголт, нийтийн албан тушаалтанд тавигдах хязгаарлалтын талаар мэдээлэл өгчээ.

Цаашид тус прокурорын газраас Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг  төрийн байгууллагуудад уг сургалтыг хуваарийн дагуу зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Санал асуулга
Веб статистик
2017.12.01-ний өдрөөс хойш
Өнөөдөр
373
Өчигдөр
286
7 хоногт
2195
Сүүлийн сард
8100
Сүүлийн жилд
83048
Нийт хандалт
190005