Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Прокурор танд - Дотоод үйл явдлын мэдээлэл
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР “ЦАХИМЫГ ЦАГТ НЬ” УРИА ДЭВШҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Баянгол дүүргийн прокурорын газар прокурорын байгууллагын 2019 онд дэвшүүлсэн “Прокурорын хяналтын ажлын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх, сахилга, ёс зүй, харьцааны соёл, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх” зорилт, Улсын Ерөнхий прокурорын 2016 оны 1/01 дугаартай албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд цахим бүртгэлийн мэдээллийг цаг тухай бүрт нь үнэн зөв, бүрэн гүйцэд оруулж хэвших, цахим бүртгэлийн зөрчилгүй хамт олон болох зорилгоор дүүргийн прокурорын газрын хэмжээнд “Цахимыг цагт нь” уриа дэвшүүлэн ажиллаж эхлээд байна.

Улмаар тус газрын дээд шатны прокурор, түүний орлогч, ахлах прокурорууд цахим бүртгэл хөтлөлтөнд тогтмол хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийх бөгөөд өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа удирдлагын арга хэрэгсэл болгон ашиглах юм. 

                                                                       БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Санал асуулга
Веб статистик
2017.12.01-ний өдрөөс хойш
Өнөөдөр
17
Өчигдөр
233
7 хоногт
1607
Сүүлийн сард
7995
Сүүлийн жилд
84498
Нийт хандалт
188060