Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Прокурор танд - Дотоод үйл явдлын мэдээлэл
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОР ГАЗАР “ҮР ДҮН” УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ДҮНГЭЭ ГАРГАЖЭЭ

Нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокуророос дүүргийн прокурорын газруудад  өгсөн үүргийн дагуу Хан-Уул дүүргийн прокурорын газар ажлын үзүүлэлтээ сайжруулах, эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019 оны 10 дугаар сарын 21-нээс 12 дугаар сарын 21-ний өдрийг дуустал хугацаанд дүүргийнхээ хэмжээнд “ҮР ДҮН” уралдаан зохион байгуулж, дүнгээ гаргажээ. Уралдааны дүнг тус дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, бусдыгаа манлайлан ажиллаж шалгарсан хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллаганд хяналт тавих албаны хяналтын прокурор  Г.Эсэнг “Өргөмжлөл”, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан байна. 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Санал асуулга