Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Прокурор танд - Дотоод үйл явдлын мэдээлэл
“ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, СЭТГЭЛ ЗҮЙН ДАРХЛАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Баян-Өлгий аймгийн прокурорын газрын прокурор, ажилтнууд 2020 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр “Монгол өрх” сэтгэл зүйн хүрээлэнгийн захирал, зөвлөх сэтгэл зүйч С.Баасанбатын “Хүний хөгжил, сэтгэл зүйн дархлаа” сэдэвт 5 цагийн сургалтанд хамрагдлаа. Сургалтын явцад өөрийгөө танин мэдэх сорилд хамрагдаж, хүний хөгжлийн талаар мэдээлэлтэй болсон байна.   

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Санал асуулга