Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Прокурор танд - Дотоод үйл явдлын мэдээлэл
“ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТЭД ТАВИХ ПРОКУРОРЫН ХЯНАЛТ, АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд хяналт тавих албанаас 2020 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр “Зөрчлийн хэрэг бүртгэлтэд тавих прокурорын хяналт, анхаарах асуудал” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулжээ. Сургалтанд Хан-Уул дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын нэгдүгээр хэлтсийн зөрчлийн хэрэг бүртгэлт явуулах эрх бүхий албан тушаалтнууд хамрагдсан байна.                                                    

                                                                       ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Санал асуулга