Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Прокурор танд - Дотоод үйл явдлын мэдээлэл
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН “ИТГЭМЖЛЭЛ” АВЛАА

Дундговь аймгийн прокурорын газар нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын  баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг ханган ажиллаж, амжилттай дүгнэгдэн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/60 дугаар тушаалаар 2019 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг гардаж авлаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа гардуулж, гаргасан амжилтаа улам бататган ажиллахыг хүссэн байна.

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Санал асуулга