Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Прокурор танд - Дотоод үйл явдлын мэдээлэл
ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын нийт прокурор, ажилтнууд шинэ коронавирусийн халдвар, түүний ойлголт, халдвараас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар 2020 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр сургалтанд хамрагдлаа.

Сургалтыг цэргийн төв эмнэлгийн тархвар судлаач эмч Б.Нямсүрэн удирдан явуулж, шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг өгсөн бөгөөд уг халдвараас сэргийлэхэд хүн бүрийн оролцоо чухал болохыг онцолсон байна. 

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Санал асуулга