Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Прокурор танд - Дотоод үйл явдлын мэдээлэл
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТ “ИТГЭМЖЛЭЛ” ГАРДУУЛЛАА

Өмнөговь  аймгийн прокурорын газар “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг ханган ажиллаж, амжилттай дүгнэгдэн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын тушаалаар 2019 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг гардаж авлаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Алтанзаяа гардуулж, гаргасан амжилтаа улам бататган ажиллахыг хүссэн байна. 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Санал асуулга