Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Иргэн танд - Мэдээ мэдээлэл
ПРОКУРОР, МӨРДӨГЧИД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Завхан аймгийн прокурорын газар 2020 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудад орсон нэмэлт, өөрчлөлтөөр гуравдугаар сарын 05-ны өдөр сургалт зохион байгуулжээ. 

Сургалтанд тус газрын нийт прокуроруудаас гадна аймгийн Цагдаагийн газрын мөрдөгч нар хамрагдсан байна.

                                                                                                                                             

ЗАВХАН АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Санал асуулга