Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Прокурор танд - Дотоод үйл явдлын мэдээлэл
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

Увс аймгийн прокурорын газар 2020 оны 3 дугаар сарын 16,19-ний өдрүүдэд “Прокурорын ёс зүйн дүрэм”, “Прокурорын сахилгын дүрэм”,“Прокурорын ажилтны ёс зүйн дүрэм”-үүдээр сургалт зохион байгуулсан байна.

Сургалтыг аймгийн ерөнхий прокурор Д.Галбадрах удирдан явуулж, прокурор, ажилтнуудыг ёс зүйн зөрчил, дутагдал гаргахгүй байхад анхаарч сахилга, хариуцлагаа сайжруулах, прокурорын нэр хүндийг өндөрт өргөж, ажлын хандлага, арга барилаа эерэгээр өөрчлөн ажиллахыг уриалжээ. 

УВС АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР

Санал асуулга