Эхлэл Нэвтрүүлэг

2020-03-30 00:00:00.0

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖСЭНТЭЙ ХОЛБООТОЙГООР НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ГАРЧ БАЙГАА ЗӨРЧЛИЙН ХЭРГҮҮД, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР


 

Холбоотой мэдээ