Эхлэл Нийтлэл

УЕПГ-ЫН СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН АХЛАХ ПРОКУРОР, ХУУЛЬ ЦААЗЫН ШАДАР ЗӨВЛӨХ PH.D Б.ӨНӨРМАА: ЭМИЙН ХУУЛЬ БУС ЭРГЭЛТ, ХЭРЭГЛЭЭГ ХЯЗГААРЛАХ ШААРДЛАГА, ҮНДЭСЛЭЛ

Монголын Хуульчдын холбооноос эрхлэн гаргадаг "Хууль дээдлэх ёс" сэтгүүлийн 2019 оны Цуврал 4-д нийтлэгдсэн Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Сургалтын төвийн ахлах прокурор, хууль зүйн доктор Б.Өнөрмаагийн "Эмийн хууль бус эргэлт, хэрэглээг хялгаарлах шаардлага, үндэслэл" судалгааны тайланг хүргэж байна.