Эхлэл Онцлох мэдээ

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.18 дахь хэсэгт “Халдвар авсан иргэний хөдөлгөөнийг тогтоох зорилгоор иргэн, хуулийн этгээдээс мэдээ, мэдээлэл авах журмыг Улсын ерөнхий прокурор, Тагнуулын Ерөнхий Газар болон Цагдаагийн Ерөнхий Газрын дарга хамтран батална” гэж заасны дагуу журмын төслийг боловсруулж байна.

Та бүхэн төсөлтэй танилцан, gpo@prokuror.mn цахим хаягаар саналаа ирүүлж хамтран ажиллана уу.

Саналыг 2021 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл хугацаанд ирүүлэх боломжтой.

                                                                   ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

                                              УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗАР