Эхлэл Видео

"ПРОКУРОРЫН МЭДЭЭЛЭЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС БЭЛТГЭСЭН ДУГААР

Баянхонгор аймгийн прокурорын газраас Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг болон мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэхэд анхаарч ажилласнаар энэ оны эхний 4 сарын байдлаар дээрх гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралт тодорхой хэмжээнд буурчээ.