Эхлэл Видео

СЭЛЭНГЭ МӨРНӨӨ ХАЙРЛАН ХАМГААЛЦГААЯ!

Монгол орны гол мөрний нийт уртын 40 гаруй хувь нь Сэлэнгэ мөрний тогтолцоонд хамрагддаг. Сэлэнгэ аймагт нийт усны нөөцийн 48% буюу 1.023 сая м3 гадаргын усны нөөц байдаг бол, газрын доорх усны 51% буюу 355.4 сая м3 усны нөөц байна.

Сэлэнгэ аймгийн прокурорын газар, Сэлэнгэ аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл