Эхлэл Видео

2021-12-02 08:34:45.0

"ПРОКУРОРЫН МЭДЭЭЛЭЛ" НЭВТРҮҮЛГИЙН 2021 ОНЫ АРВАННЭГДҮГЭЭР САРЫН ДУГААР

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албанаас бэлтгэн хүргэдэг "Прокурорын мэдээлэл" нэвтрүүлгийн энэ сарын дугаарыг Говь-Алтай аймгаас бэлтгэлээ.

Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр:

- Говь-Алтай аймаг дахь гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдал,

- Аймгийн прокурорын газраас Авлигын гэмт хэрэг, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчих зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлж байгаа онцлох ажил, арга хэмжээ,

- Тус прокурорын газраас хянан шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргүүдийн талаар болон бусад мэдээ, мэдээллийг хүргэнэ.