Эхлэл Видео

2022-01-04 15:12:52.0

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧИЛГҮЙ НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААГ БИЙ БОЛГОХОД БИДНИЙ ОРОЛЦОО

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газраас “Гэмт хэрэг, зөрчилгүй нийгмийн харилцааг бий болгоход бидний оролцоо” сэдэвт эссе бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулжээ.