Дорнод аймгийн сумдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулжээ

240 2017/11/23

Дорнод аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны төлөвлөгөө, аймгийн прокурорын газрын 4 дүгээр улирлын төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн ерөнхий прокуророор ахлуулсан орон нутгийн хууль хяналтын 6 байгууллагын 27 гишүүнтэй ажлын хэсэг 2017 оны 11 дүгээр сарын 07-ноос 2017 оны 11 дүгээр 17-ны өдрүүдэд тус аймгийн Цагаан-Овоо, Баян-Уул, Сэргэлэн, Гурванзагал, Дашбалбар, Чулуунхороот, Чойбалсан сумдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулжээ. Орон нутгийн хууль хяналтын байгууллагууд нэгдсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 3 дахь жилдээ уламжлал болгон зохион байгуулж  байгаа бөгөөд энэ удаагийн ажлаар  шинээр батлагдсан хуулиудын талаар сумдын иргэдэд мэдээлэл өгч, сургалт, уулзалтанд оролцсон иргэд, албан тушаалтнуудад зориулан урлагийн тоглолт зохион байгуулсан байна.  

Аймгийн ерөнхий прокуророос сумдын иргэд, эрх бүхий албан тушаалтнуудад шинээр батлагдсан хуулинд  тусгалаа олсон хүүхдийн эсрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэлийн эсрэг, мал хулгайлах, байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээлэл хийжээ. Энэ арга хэмжээний үеэр хяналтын прокурорууд сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ажлыг газар дээр нь шалгаж, зааварчилга өгөх, хөдөө орон нутагт ажиллаж буй эрх бүхий албан тушаалтнуудад Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрхэн ойлгож нэг мөр хэрэгжүүлэх, дээд шатны байгууллагуудаас батлан гаргасан тушаал, журам, эрх зүйн хэлбэрийн загваруудыг зөв бичиж хэрэглэх талаар  сургалт хийсэн нь үр дүнтэй ажил болсон байна. Цаашид тус ажлын хэсэг энэ оны 12 дугаар сарын эхний 10 хоногт багтаан Матад, Халхгол, Хөлөнбуйр, Булган сумдад ажиллан, улмаар бүх сумдад ажилласан ажлын үр дүн, сум орон нутгийн нөхцөл байдлыг аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлд танилцуулан, 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөөнд тодорхой саналуудыг тусган   ажиллахаар төлөвлөж байна.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА