ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

352 2017/11/24

 Булган аймгийн прокурорын газраас санаачлан 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр "Хяналтын харъяа зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллагуудтай хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан байна. Хамтарсан уулзалт зөвлөгөөнөөр Булган аймгийн хэмжээнд зөрчлийн хэрэг бүртгэх эрх бүхий байгууллага болох Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Тагнуулын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Архивын тасаг, Онцгой байдлын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 70 орчим эрх бүхий албан тушаалтнуудыг оролцуулан Монгол Улсын Их Хурлаас баталсан шинэчлэн найруулсан Зөрчлийн болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлж, мөрдүүлэх хүрээнд зарим асуудлуудыг хэлэлцэж санал солилцжээ.  Хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөний хөтөлбөрийн дагуу тус аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Ц.Сувдаа "Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, түүнд тавих прокурорын хяналт”;   Аймгийн Цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах хэрэг бүртгэгч, хошууч Ж.Батдорж "Зөрчил шалган шийдвэрлэх хуулийн хэрэгжилт, анхаарах асуудал, шийдвэрлүүлэх асуудал”, Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын  газрын хэлтсийн дарга Т.Хувьзаяа "Зөрчил шалган шийдвэрлэх хуулийн хэрэгжилт, цаашид анхаарч ажиллах асуудлууд” зэрэг сэдвээр тус тус мэдээлэл хийж, 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс шинээр мөрдөгдөж буй хуулийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажил, үр дүнгийн талаар танилцуулсан байна. Мөн энэ үеэр эрх бүхий албан тушаалтнууд Зөрчлийн хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад тухайн орон нутагт гарч буй хүндрэл, бэрхшээлтэй асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх, хяналтын ажлыг үр дүнтэй байхад анхаарах асуудлын талаар харилцан санал солилцсоны үр дүнд хуулийн хэрэгжилтийг хангахад анхаарах асуудал, зарим зүйл заалтын хүрээнд нэгдсэн ойлголтод хүрэх зэргээр хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөн үр дүнтэй болсон байна. Хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөнөөс байгууллагын хамтын ажиллагаа, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, гаргасан санал хүсэлтүүдийг нэгтгэн шийдвэрлэхээс гадна аймгийн Прокурорын газраас харъяа хяналтын зөрчлийн хэрэг бүртгэх эрх бүхий байгууллагад Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд гарч буй зөрчил, цаашид анхаарах асуудлын талаар "Зөвлөмж” боловсруулж хүргүүлэхээр шийдвэрлэжээ. 
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА