“ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ, ТЭДГЭЭРИЙН ХУУЛЬ ЁСНЫ АШИГ СОНИРХОЛЫГ ХАМГААЛАХ” СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

679 2017/12/13

 Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал батлагдсны 70 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд Сүхбаатар аймгийн прокурорын газар, Хүний эрхийн үндэсний комиссын Сүхбаатар аймаг дахь салбартай хамтран 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр "Хүний эрх, эрх чөлөө, тэдгээрийн хууль ёсны ашиг сонирхолыг хамгаалах” сэдвийн хүрээнд нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээний хүрээнд Аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль, эрх зүйн хэлтэс, цагдаагийн газрын эрх бүхий алба хаагчид, өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн өмгөөлөгч нарыг оролцуулан иргэдийн санал хүсэлтийг авч, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, шинээр батлагдан гарсан хуулиудын талаар яриа танилцуулга хийж ажилласан байна. Нээлттэй хаалганы үеэр аймгийн прокурорын газарт хандаж иргэдээс хандаж гаргасан 3 хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч, шинээр батлагдсан хуулиудын талаар 70 гаруй иргэнд танилцуулга хийж, 120 гаруй гарын авлага тараажээ. Мөн өдөрлөгийн үеэр Аймгийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурорын орлогч Н.Эрдэмбилэг Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хуулиудын үзэл баримтлалын талаар танилцуулга хийсэн байна. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал батлагдсны 70 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн хуулийн байгууллагуудын албан хаагчдын дунд хүний эрхийн үндсэн ойлголт, хүний эрх, эрх чөлөөтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичиг, хууль, танин мэдэхүйн сэдэвт  "АХА” тэмцээнийг зохион байгуулжээ.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА