ПРОКУРОРУУДЫН ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

756 2017/12/14

Нийслэлийн прокурорын газраас 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Нийслэл, дүүргийн прокурорын газруудын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих болон Шүүхэд төрийг төлөөлөх хяналтын ажлын чиглэлээр прокуроруудын хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөнд Нийслэл, дүүргийн прокурорын газруудын Ерөнхий прокурор, тэдгээрийн орлогч, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих, Шүүхэд төрийг төлөөлөх ахлах прокурорууд болон Нийслэлийн прокурорын газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөх байцаах ажиллагаанд хяналт тавих II дугаар хэлтсийн прокурорууд оролцжээ. Хамтарсан зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн прокурорын газрын ахлах прокурор, ХБМБАХТ I дүгээр хэлтсийн дарга Ж.Сандагсүрэн, мөн Шүүхэд төрийг төлөөлөх ахлах прокурор Ж.Чимгээ нар Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлын гол үзүүлэлтүүд, доголдож буй ажлуудыг цаашид сайжруулах чиглэлээр анхаарах асуудлуудаар товч мэдээлэл хийсэн ба нэгжийн удирдлагуудаас эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад, ялангуяа шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын чиглэлээр практикт тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, тулгамдаж буй асуудлуудын талаар тодорхой саналуудыг гаргасныг дээд шатны прокурорт уламжлахаар шийдвэрлэсэн байна. Нийслэлийн ерөнхий прокурорын орлогчоос дүүргийн прокурорын газруудад хандаж оны эцсийн мэдээ тайлан гаргахтай холбогдуулан анхаарах асуудлууд болон тус прокурорын газраас нэгжүүдэд өгөгдсөн хугацаатай үүрэг, даалгавруудын талаар болон анхаарах асуудлаар тодорхой үүрэг даалгавруудыг өгсөнөөр зөвлөгөөн амжилттай өнөдөрлөжээ.

 

 

 

 


 

 


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА