“ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ҮҮРЭГ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

131 2017/12/14

Багануур дүүргийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурор болон тус дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга нарын баталсан хөтөлбөрийн дагуу "Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд иргэд, байгууллага, аж ахуй нэгжийн үүрэг” сэдэвт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд аж ахуй нэгж байгууллагуудын удирдлага, хуулийн зөвлөх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ажилтнууд, хорооны иргэдээс гадна тус дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зарим төлөөлөгчид оролцов. Зөвлөгөөнийг тус дүүргийн ИТХ Тэргүүлэгчдийн дарга, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга С.Даваасүрэн нээж үг хэллээ. Хөтөлбөрийн дагуу "Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай” хуулиудаар дүүргийн Ерөнхий прокурорын орлогч М.Гэрэлбадрах, эрүүгийн нөхцөл байдлын талаар Цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн ахмад Г.Ганзориг, "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын оролцоо тэдгээрийн эрх үүрэг”-ийн тухай цагдаагийн хэлтсийн байцаагч цагдаагийн ахмад Т.Алтанцэцэг, Бага насны хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, дүүрэгт хүүхэд хамгааллын чиглэлээр хийгдэж буй ажлын талаарх мэдээллийг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хэлтсийн дарга Т.Ганзориг нар тус тус мэдээлэл хийлээ. Зөвлөгөөний төгсгөлд иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлага, албан тушаалнуудын тавьсан асуулт, санал шүүмжлэлд холбогдох байгууллагын удирдлагууд хариулт, тайлбар өгч Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чиглэлээр 2018 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгах ажлын талаар иргэдээс гаргасан  санал, шүүмжлэлүүдийг  хүлээн авсан юм.

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА