ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛД ИДЭВХИ САНААЧЛАГАТАЙ ОРОЛЦСОН АЛБА ХААГЧ НАРЫГ ШАГНАЖ УРАМШУУЛЖЭЭ

1 254 2017/12/26

Дорнод аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны төлөвлөгөө, аймгийн прокурорын газрын 4 дүгээр улирлын төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн ерөнхий прокурор Т.Ууганбаатараар ахлуулсан орон нутгийн хууль хяналтын 6 байгууллагын удирдлага, 23 албан хаагч, Хилийн цэргийн 0132 дугаар ангийн "Хэрлэн” хамтлагийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2017 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2017 оны 11 дүгээр 17-ны өдрүүдэд тус аймгийн Цагаан-Овоо, Баян-Уул, Сэргэлэн, Гурванзагал, Дашбалбар, Чулуунхороот, Чойбалсан, 2017 оны 12 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд Матад, Халхгол сумдад болон Хилийн цэргийн 0198, 0306 дугаар ангиудад биечлэн очиж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллажээ. Энэхүү гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг нэгдсэн бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулах ажил 3 дахь жилдээ уламжлал болон хийгдэж байгаа бөгөөд энэ жилийн хувьд ажлын хэсгийн гишүүд сумдад ажиллахдаа байгууллагынхаа хийсэн ажлыг сурталчилж таниулахаас гадна аймгийн ерөнхий прокуророос сумдын иргэд эрх бүхий албан тушаалтнуудад шинээр батлагдсан хууль тогтоомжуудын үзэл баримтлал, хуулинд шинээр тусгалаа олсон хүүхдийн эсрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэлийн эсрэг, мал хулгайлах, байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээлэл, танилцуулгыг хийсэн байна. Мөн хяналтын прокуроруудаас сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ажлыг газар дээр нь шалгаж, зааварчлага өгөх, хөдөө орон нутагт ажиллаж буй эрх бүхий албан тушаалтнуудад зөрчил, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрхэн ойлгож нэг мөр хэрэгжүүлэх, дээд шатны байгууллагуудаас батлан гаргасан тушаал, журам, эрх зүйн хэлбэрийн загваруудыг зөв бичиж хэрэглэх талаар тусгайлан сургалт оржээ. Дээрх байдлаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сум орон нутагт биечлэн очиж зохион байгуулсан ажлын үр дүнг Аймгийн ГХУСАЗ Зөвлөлөөс тусгайлан авч хэлэлцээд зохион байгуулсан ажлыг үр дүнтэй болсон байна гэж дүгнээд энэхүү ажилд идэвхи санаачлагатай оролцож ажилласан зарим байгууллагын нэр бүхий 14 албан хаагчийг шагнан урамшуулахаар шийдвэрлэсэн байна. Энэ дагуу Дорнод аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Хишигтогтох, ажлын хэсгийн ахлагч аймгийн Ерөнхий прокурор Т.Ууганбаатар, ГХУСАЗ Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга буюу Цагдаагийн газрын дарга Л.Ариунбат нар тухайн алба хаагч нарыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэн шагнал, урамшууллыг гардуулан өгсөн байна.

 

 

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА