НАЛАЙХ, БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

445 2018/01/10

Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газраас санаачлан 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр дүүргийн прокурорын газар, Найлайх,Багахангай дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүд, шүүх шинжилгээний албадын хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулжээ. Хамтарсан зөвлөгөөнд прокурорууд болон Налайх, Багахангай дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах хэлтсийн мөрдөгч нараас гадна  замын цагдаагийн тасгийн дарга,ахлах, байцаагч нар мөн шүүх шинжилгээний хэсгийн ахлах шинжээч, шинжээч нарийн зэрэг нийт 60 гаруй албан хаагч хамрагдсан байна.  Хамтарсан зөвлөгөөнөөр дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч Б.Гантулга "Мөрдөн шалгах ажиллагаанд тавих хяналт,  эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гарч буй алдаа зөрчил, цаашид баримтлах чиглэл, авах арга хэмжээ” -ний талаар, хяналтын прокурор С.Энхмаа "Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих хяналтаар илэрсэн зөрчил, цаашид анхаарах асуудал”-ын талаар илтгэл тавьжээ. Харин Налайх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн дэд бөгөөд, эрүүгийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Өлзийбаатар, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Л.Чинбат, Багахангай дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Д.Оюундаваа, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Налайх дүүрэг дэх хэсгийн  ахлах шинжээч , цагдаагийн хошууч Д.Отгонсүрэн нар "2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан”-ы талаар товч мэдээлэлийг тус тус өгчээ.  Зөвлөгөөнд оролцогсод шинээр хэрэгжиж буй хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд учирч буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга замын талаар харилцан санал бодлоо хуваалцан ажил хэрэгчээр оролцсон нь зөвлөгөөнийг үр дүнтэй болгожээ. Зөвлөгөөнөөс тулгамдаж буй асуудлыг хууль, аргачилсан зааврын хүрээнд шийдвэрлэх талаар "Зөвлөмж” гарган хэрэгжүүлж ажиллахаар шийдвэрлэсэн байна.  

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА