ТЭЭВРИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТ ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ, ПРОКУРОР, АЖИЛТНУУДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ БОЛОМЖ ХАНГАГДЖЭЭ

1 897 2018/01/12

 

Тээврийн прокурорын газрын конторын барилгад их засварын ажил хийгдэж, прокурор, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл боломж хангагджээ. Тус прокурорын газрын конторын барилга нь 1953  онд баригдсан бөгөөд Тээврийн прокурорын газар 1990  оноос тус  байшинд байрлаж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Тээврийн прокурорын газраас хүсэлт тавьсны дагуу "Улаанбаатар төмөр зам" хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгээс засварын ажлын төсөв, хөрөнгийг шийдэж өгснөөр их засварын ажил хийгдлээ. Засварын ажлаар конторын үүд хэсэг, 1,2 дугаар давхрын коридор, өрөөнүүдийн хана, тааз, шалыг засаж, хаалгыг сольсон байна. Мөн уулзалтын өрөө, хурлын танхим, номын сан, прокурор ажилтны цайны өрөө зэргийг шинээр гаргаж, тохижуулжээ.  Барилгын их засварын ажил дууссантай холбогдуулан өнөөдөр Улсын Ерөнхий прокурорын Зөвлөлийн гишүүд болон Нийслэл, Дүүргийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурор нар тус прокурорын газрын үйл ажиллагаатай танилцав.

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Сайд нарын Зөвлөлийн 1955 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаас гаргасан 422 тоот тогтоолоор Тээврийн прокурорын газар нь анх байгуулагдсан бөгөөд Улаанбаатар төмөр замын тосгонд төмөр замын төв буудлын хойд талд байрлах орон сууцны 4 дүгээр байранд байрлаж, 1955 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр ажлаа эхэлснээр тус прокурорын газрын түүхийн хуудас нээгдсэн байна. Төмөр замын прокурорын газар байгуулагдсанаас хойш 38 жил үйл ажиллагаа явуулахдаа Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн хэмжээнд хууль ёсны биелэлтэд тавих хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж ирсэн байна. Монгол Улсын Их хурлын 1993 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 59 дүгээр тогтоолын 3-р хавсралтад зааснаар хяналт тавих объектыг өргөжүүлэн Улаанбаатар төмөр зам дахь Цагдаагийн хэлтэс, Замын цагдаагийн газар, Иргэний  тээврийн Цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах болон захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд дагнан хяналт тавих Тээврийн прокурорын газар болгон шинэчлэн байгуулжээ. Одоо тус прокурорын газарт прокурор 15, прокурорын туслах болон захиргаа үйлчилгээний ажилтан 16  ажиллаж , Улаанбаатар төмөр зам дахь Цагдаагийн хэлтэс, Замын цагдаагийн газар, Иргэний агаарын тээврийн Цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах болон захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд дагнан хяналт тавин, ажиллаж байна. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА