ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР, ДҮҮРГИЙНХЭЭ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСҮҮДТЭЙ ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

603 2018/01/19

 Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн прокурорын газраас 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр тус дүүрэг дэх Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсүүдтэй хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

Зөвлөгөөн дээр дүүргийн прокурорын газраас "Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих, Шүүхэд төрийг төлөөлөх чиглэлээр 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн, цаашид анхаарах асуудлын талаар”, мөн Цагдаагийн хэлтсүүдээс "дүүргийн хэмжээн дэх эрүүгийн нөхцөл байдал, гэмт хэргийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ, үр дүн, мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад гарч буй алдаа зөрчлүүд болон анхаарах асуудлын талаар” тус тус мэдээлэл хийсэн байна.

Мөн шинэчлэн батлагдсан хуулиудыг практикт хэрэгжүүлэхэд тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийн талаар харилцан ярилцаж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлон, удирдлагын түвшинд шийдвэрлүүлэх шаардлагатай асуудлуудын талаар дээд шатны прокурорын газарт санал хүргүүлэхээр тогтжээ.

Хамтарсан зөвлөгөөнөөс "2018 оныг дүүргийн хэмжээнд хэргийн шийдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх жил” болгон зарлаж, уг ажлын хүрээнд тодорхой ажлуудыг шат дараалсан байдлаар хамтран авч хэрэгжүүлэх, тухайлбал өмнө оны үлдэгдэл мөрдөн байцаалтын хэргүүдийг 1 дүгээр улиралдаа багтаан шийдвэрлэх, мөн оны эхний хагас жилд хэрэг бүртгэлтэнд шалгагдаж буй хэргүүдэд гэмт хэрэг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдийг шуурхай олж тогтоон, мөрдөн байцаалтанд шилжүүлж, эцэслэн шийдвэрлэх талаар шийдвэр гаргалаа.

Дүүргийн ерөнхий прокуророос энэ онд Прокурорын байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилго, зорилтуудын хүрээнд шинэчлэн батлагдсан хуулиуд, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан заавар, журмуудыг үйл ажиллагаандаа нэг мөр хэрэгжүүлж, хэргийг тал бүрээс бүрэн шуурхай шалгаж, бусдын хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг зөрчихгүй, үндэслэлгүйгээр яллагдагчаар татахгүй байх, мөрдөн шалгах ажиллагааг дутуу явуулсан, хууль зөрчсөн гэх үндэслэлээр шүүхээс хэргийг буцаах, цагаатгах явдлыг гаргуулахгүй байхад анхаарч, тодорхой үр дүн гаргаж ажиллах талаар мөрдөгч, прокуроруудад үүрэг, даалгавар өгсөнөөр зөвлөгөөн амжилттай болж өндөрлөлөө.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА