ХОВД АЙМГИЙН ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ 18 БАЙГУУЛЛАГЫН 150 ГАРУЙ АЛБАН ТУШААЛТАН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦЖЭЭ

247 2018/02/07

Ховд аймгийн прокурорын газраас зөрчлийн талаарх гомдол мэдээллийг шалгах, зөрчлийн хэргийг шалгах, хянан шийдвэрлэх явцад гарч буй зөрчил дутагдлууд болон хууль хэрэглэх явцад үүсч буй зөрүүтэй ойлголтуудыг арилгах, нотлох баримтыг цуглуулах, бэхжүүлэх, үнэлэх асуудлаар хамтарсан зөвлөмж боловсруулах, зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор тус аймгийн зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын хурлын танхимд зохион байгуулжээ. Зөвлөгөөнд зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий 18 байгууллагын 150 гаруй  албан тушаалтнууд оролцож, гомдол мэдээллийг шалгах болон зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааны явцад гарч буй хүндрэл бэрхшээл, нотлох баримтыг үнэлж шийдвэр гаргахад тулгарч буй хууль хэрэглээний зөрүүтэй ойлголтуудыг хэрхэн ойлгож, зөв хэрэглэх асуудал, зөрчлийн хэргийг шалгах, шүүн таслах ажиллгааны явцад практикт гарч буй хүндрэл бэрхшээлийг арилгах, эрх бүхий албан тушаалтнуудаас гаргаж буй алдаа, зөрчил дутагдлыг хэрхэн засаж сайжруулах талаар санал, шүүмжлэлээ илэрхийлжээ. Мөн энэ үеэр хяналтын прокурор Т.Жавхлантөгс "Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”, "Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын аргачилсан заавар”-аар мэдээлэл хийсэн байна.

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА